Q&A

INTEK KOREA CO., LTD.

Q,A INTEK KOREA
온라인 문의
CUSTOMER CENTER
TEL02-2273-0452
FAX02-2278-3878

- 월 ~ 금 : 오전9시 ~ 오후6시
- 토, 일, 공휴일 : 휴무
- intekkorea@hanmail.net
  • 온라인 문의Q/A
  • INTEK KOREA
제목   
성명   
연락처 - -   
이메일
내용
확인 취소
COMPANY BUSINESS GALLERY Q&A BOARD
(우.02845) 서울특별시 성북구 동소문로20가길 57 2층 인텍코리아(주)
|전화 : 02-2273-0452
|팩스 : 02-2278-3878
|사업자등록번호 : 101-81-36571
|대표 : 박현창
|개인정보관리책임자 : 박현창
|intekkorea@hanmail.net
|개인정보처리방침
(C) INTEK KOREA. All Rights Reserved.